Prin serviciile de Dirigentie de santier sprijinim Beneficiarul/ Investitorul  sa  urmareasca  executia lucrarilor in conformitate cu specificatiile din proiect si normativele tehnice in vigoare.

Rolul dirigintelui de santier este de a verifica si accepta realizarea lucrarilor respectandu-se calitatea lor prevazuta in legislatia specifica .