In cadrul studiului de fezabilitate analizam , fundamentam si propunem minimum doua scenarii/ optiuni tehnico-economice diferite , recomandand justificat si documentat scenariul / optiunea tehnico-economica optima pentru realizarea obiectivului de investitii solicitat de beneficiar.

Scenariul/Optiunea tehnico-economica optima cuprinde:

  • solutia tehnica;
  • principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii;
  • certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilitatilor, precum si avize, acorduri si studii specifice dupa caz;
  • strategia de implementare , exploatare/ operare si intretinere a investitiei;

Indicatorii tehnico-economici cuprind :

  • indicatorii maximali , respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, din care constructii –montaj (C+M) in conformitate cu devizul general;
  • indicatorii minimali , respectiv indicatorii de performanta –elemente fizice/ capacitate fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii;
  • indicatorii financiari, socio-economici, de impact;
  • durata estimata de executie a obiectivului de investitii .