Evaluam  costurile estimate ale activitatilor individuale sau ale pachetelor de lucrari pentru stabilirea unei versiuni de referinta autorizata pentru cost.

Bugetul intocmit de noi oferta o imagine de ansamblu asupra resurselor financiare necesare in implementarea planului de lucru.

Etapele alcatuirii bugetului sunt :

  • planificarea activitatilor proiectului;
  • gruparea resurselor pe categorii
  • planificarea cheltuielior legate de organizatia/ compania care va realiza proiectul;
  • estimarea costurilor pentru fiecare categorie in parte;
  • calcularea costurilor totale;
  • stabilirea procedurilor de supraveghere permanenta in timpul implementarii a cheltuielilor realizate comparative cu bugetul;
  • revizuirea si actualizarea periodica a bugetului.